Wetenschappelijke achtergrond

70% minder caviteiten

Het proefschrift met de vertaalde titel ‘Optimaliseren van mondgezondheid; op weg naar een geïndividualiseerde, (kosten) effectieve mondzorg’ geeft een beschrijving van de Non-Operative Caries Treatment and Prevention (NOCTP)-methode. NOCTP is de officiële naam van de Nexø-methode. Uit het proefschrift van dr. Erik Vermaire blijkt dat de NOCTP-strategie bijna 70% minder caviteiten geeft bij kinderen ten opzichte van de controlegroep.

Wetenschappelijke achtergrond

De inleiding van dit proefschrift geeft in het kort inzicht in de ontwikkeling van cariës (tandbederf) in de geschiedenis van de mensheid. Uit de inleiding blijkt dat er –ook in Nederland– nog veel cariësprevalentiewinst te behalen valt als gekeken wordt naar de meest recente cariësprevalentiecijfers. Het doel van dit promotieonderzoek was drieërlei. Het eerste doel was het vaststellen van de klinische effectiviteit van twee cariëspreventieve protocollen in vergelijking met een standaard preventief protocol dat uitgaat van twee keer per jaar een gebitscontrole, mondhygiëne-instructie, een professionele fluorideapplicatie en het routinematig sealen van doorgebroken blijvende kiezen. Het onderzoek werd uitgevoerd als een ‘randomized controlled trial’ (RCT). Het tweede doel van het onderzoek was een economische evaluatie van de gevolgde strategieën. Om richting te kunnen geven aan geïndividualiseerde preventie is het in kaart brengen van voorkomende attitudes van ouders als derde doel gesteld. Daarbij is onderzocht wat de relatie is met gebitsgezondheid gerelateerde variabelen.

Download het proefschrift:

  • Download hier het complete proefschrift als pdf (1,28 MB) en print het proefschrift in opgemaakte vorm.

  • Vraag een gedrukt exemplaar van het proefschrift aan via info@ivorenkruis.nl (A5-156 pagina's).

 

 

Download het magazine:

  • Download hier het magazine Gemotiveerde patiënten met gezonde monden als pdf (1,45 MB) en print het magazine in opgemaakte vorm.
  • Vraag een gedrukt exemplaar aan via info@ivorenkruis.nl (A4-24 pagina's).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

omslag proefschrift


omslag magazine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
lonneke controleert kind spiegel
Gewoon Gaaf